AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR
Deixeu qualsevol opinió, queixa o suggeriment.
Ens encanta conèixer formes de millorar el nostre municipi.
següent
 
DADES DE L'INTERESSAT

 
Nom i cognoms *

 
DNI / NIE / Passaport / CIF *

 
Adreça, codi postal i municipi *

 
Telèfon / Mòbil *

 
Correu electrònic *

 
EXPOSO: *

Descripció de la incidència, opinió o fet.
 
SOL·LICITO: *

Descripció d'allò que es vol suggerir.
 
Data *

 
MOLTES GRÀCIES

Tan aviat com ens sigui possible li donarem resposta.
Gràcies per completar aquest typeform
Ara en pots crear el teu propi — és gratuït, senzill i bonic!
Crea un <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform